0Item(s)
Winkelmandje
Voor uw producten

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Wij zijn nog steeds per mail en telefoon bereikbaar. Bestellingen worden verwerkt en verzonden.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regenwaterinfiltratie in de grond

Veel gemeenten zijn bezig met het opstellen van beleid waarbij het regenwater moet worden verwerkt op het eigen perceel in plaats van in het riool. Zo wordt gesproken over een bergingseis: dit is de verplichte hoeveelheid lokaal te verwerken regenwater op eigen grond.

Wanneer regenwaterinfiltratie

Het opvangen en verwerken van regenwater is geen enkel probleem op percelen met een grote tuin, gazon, grind of borders met planten. Het verwerken van opgevangen water is vaak een uitdaging bij tuinen die sterk versteend of 'grijs' zijn door het vele straatwerk. In dat geval stroomt water naar het laagste punt, daar waar vaak een afvoer naar het riool is gemaakt.

Percelen kennen ook diverse bebouwing zoals schuren, overkappingen en garages. Het hemelwater dat op deze daken valt wordt opgevangen en afgevoerd via de regenpijp. Deze voert het ‘schone’ regenwater in de meeste gevallen af naar het riool. Door het stellen van een bergingseis per gemeente behoort dit in de toekomst mogelijk tot het verleden. Afkoppelen en verwerken van het water op het eigen perceel wordt langzaam de norm. In dat geval heeft u behoefte aan een infiltratie oplossing.

Voordelen van regenwaterinfiltratie

De voordelen van een waterinfiltratie oplossing:

  • Ontlasting van het riool. Het riool is bedoeld voor de verwerking van vervuild water en kan de hoeveelheid te verwerken water niet aan.
  • Bijdrage aan een beter grondwaterpeil waardoor bodemdaling en het rotten van paalfunderingen wordt tegen gegaan. Bomen worden daarnaast beter voorzien van water.

Verticaal of horizontaal infiltreren

Het water dat zich uiteindelijk bevindt in het infiltratiekrat zal moeten infiltreren in de grond. Een logische gedachte is dat dit via de onderkant van het infiltratiekrat gebeurt. Dit is echter niet het geval. Infiltratie van water vindt plaats via de zijkanten van het infiltratiekrat. Water zal sneller infiltreren naarmate de oppervlakte aan de zijkant groter is. Dat betekent dat een verticaal systeem de voorkeur heeft ten opzichte van een horizontaal te plaatsen systeem, afhankelijk van de afmetingen. Verticale systemen nemen extra graafwerkzaamheden met zich mee.

Benodigdheden voor regenwaterinfiltratie

Wat is er nodig voor een goede infiltratie oplossing:

  1. Een bergingsruimte voor water onder de grond zodat het water langzaam in de grond weg kan zakken of kan infiltreren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een basisset voor infiltratie of voor een berging die samengesteld is uit infiltratiekratten.
  2. Een oplossing moet minimaal voorzien zijn van bladvangers, zodat verstoppingen en daarmee overstromingen voorkomen worden.
  3. Voordat het water wordt geïnfiltreerd gaat het eerst door een zandvangput.
  4. Het is aan te raden om voor een goede ontluchting te zorgen om de kans te verkleinen dat het vacuüm trekt waardoor er geen water wordt doorgelaten en leidt tot overstromingen.